Kidnapped2Poland w prasie …. artykuł z przeszłości

Pierwszy artykuł na temat naszej strony “WWW.KIDNAPPED2POLAND.ORG”! Wow!

Przeszukując strony internetowe natknąłem się na stary artukuł (z 2001 r.), w którym autor Marek Dębicki opisuje historię małego Roberta, którego matka nielegalnie przetrzymała w Polsce w czasie jego wakacji .

Nie do podważenia jest fakt, że społeczeństwo polskie tylko w znikomym procencie traktuje uprowadzanie dzieci przez jednego z rodziców jako poważne przestępstwo. Większość Polaków nie słyszało o Syndromia Wyobcowania Rodzica (Parental Alianation Syndrom) i traktuje to zjawisko jako jedynie coś nieodpowiedzialnego.

Większość mediów traktuje historie uprowadzeń jedynie jako sensacyjne historie i z reguły naświetlają je w kontekście – nie wydamy polskiego dziecka.

Marek Dębicki wydaje się jednym z tych nielicznych, którzy zadali sobie trud aby zaznajomić się z problemem porywań dzieci. Continue reading “Kidnapped2Poland w prasie …. artykuł z przeszłości”