ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r – dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

Rozporządzenie rady Wspólnoty Europejskiej odnośnie juryzdykcji między krajami członkowskimi w sprawach rodzinnych. Zawiera również uściślenia i odnośniki do nielegalnych uprowadzeń i przetrzymań w relacji do Konwencji Haskiej  z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

UE-rozporządzenie-2201-2003