Day: July 17, 2001

Izabela Lewandowska z gazety opisuje w swoim artykule postanowienie Sądu Najwyższego, w którym Sąd zdecydował, że opinia prywatnego biegłego psychologa jest jedynie faktem procesowym, a nie dowodem i przeto nie spełnia przesłanek potrzebnych do zaspokojenia wymogów artykułu 13 Konwecji Haskiej na temat nielegalnego uprowadzania dzieci za granicę.