Category: Komentarze

Czy ojciec porwał dzieci? Być może….   Wczytując się głębiej w tekst poniżej cytowanego artykułu można wyciągnąć zupełnie inne wnioski. Trzeba zapytać dlaczego autor nie zadał podstawowego pytania – czy Irena “powróciła” do Polski, czy po prostu uprowadziła dzieci z Libii licząc na praktykę polskich sądów rodzinnych, która dyskryminuje ojców w sprawach opieki nad dziećmi. Co […]
Pierwsza rocznica napaści 11 Września 2001 r. na Amerykę przez radykalnych Islamistów
Ponieważ zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy, najważniejszego dla chrześcijan święta, chciałbym podzielić się swoimi refleksjami na temat zła, cierpienia oraz przebaczenia.....
W swoim artykule z dnia 15 czerwca 2001 r. Superexpress, opublikował następny stronniczy artykuł o sprawie Natalii Janowskiej. Tak zwana "reporterka", Magorzata Janczewska, ponownie z aprobatą jej przełożonych, opublikowała "sprawozdanie" z rzekomego poniewierania porywacza przez polskie i amerkańskie władze .