Tag: “Good News”

Poland-bound Dad and his kids, after rulings (Chicago Tribune, 4/26/06), discusses his international abduction case, in which a divorcing Polish mother abducted her two daughters to the United States, disappearing with the girls without even telling the dad.
Następna sprawa, zakończona niedawno przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, kończy się zasłużonym policzkiem dla Polski. Szwecji ojciec wygrał sprawę z Polskim rządem w sprawie uprowadzenia dziecka do Polski przez matkę Polkę.
A happy ending to a child abduction to Mexico from USA.
the Polish legislature passed – and the Polish President signed it - a new bill that changes current court order enforcement procedures as they pertain to the Hague Convention cases. Will things change? Time will only tell.
Izabela Lewandowska z gazety opisuje w swoim artykule postanowienie Sądu Najwyższego, w którym Sąd zdecydował, że opinia prywatnego biegłego psychologa jest jedynie faktem procesowym, a nie dowodem i przeto nie spełnia przesłanek potrzebnych do zaspokojenia wymogów artykułu 13 Konwecji Haskiej na temat nielegalnego uprowadzania dzieci za granicę.